Main Page

From SOK
Revision as of 09:18, 18 January 2016 by Arny (Talk | contribs) (Infrastruktura: napomena)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Osnovni podaci

Sredstva komunikacije

Članovi udruge, kao i ostali zainteresirani, mogu sudjelovati u komunikaciji preko:

Mailing liste za specifične potrebe:

  • obavijesti - lista za članove udruge na koju se šalju obavijesti :D, postanje dopusteno samo članovima uprave
  • najave - lista za obavijesti o aktivnostima udruge SOK, otvorena za javnost, postanje dopusteno samo članovima uprave

Komunikacijski kanali za objavu događanja javnosti

Upravni odbor ima zatvorenu mailing listu (adresa poznata odboru).

Aktivnosti

Financije

Organizacija

Infrastruktura

NAPOMENA: Dolje navedena mrežna infrastruktura trenutno je izvan pogona zbog promjene servera.

Upute