Sok mailovi

From SOK
Jump to: navigation, search
  • Svi članovi udruge imaju pravo na mail oblika ...@sok.hr.
  • Pristup SMTPu za slanje mailova moguć je lokalno (s borovnice) ili kroz SokVPN.
 smtp: 10.191.0.1
  • Pristup IMAPu je javan.
 imap server: borovnica.sok.hr 
 auth: SSL/TLS (potrebno je prihvatit certifikat od Udruge SOK)
 port: 993
  • Za lokalni pristup mailovima korisnik može po izboru koristit mutt, alpine ili (za hardcore tipove) mail iz komandne linije.
  • Za potrebe vođenja udruge rezervirani su sljedeći mailovi
 sok
 udrugasok
  • Certifikat koji se koristi za imap/smtp potpisan je od Sok_CA, a fingerprint je:
 SHA1 Fingerprint=F8:E2:14:1B:80:10:1F:C9:B6:E7:DF:4B:53:79:1F:9B:24:9A:AA:C2