Serveri:sokian

From SOK
Jump to: navigation, search
  • Primarna namjena za hostanje virtualnih mašina za testiranje.
  • Može mu se izvana pristupiti preko dinamičke DNS adrese usok.dyndns.org (ssh protokol)
  • Pristup je omogućen i preko OpenVPN protokola
  • HTTP pristup omogućen je preko sokian.sok.hr adrese