Prava članova

From SOK
Jump to: navigation, search

Službena prava članova uređena su člankom 12 Statuta.

Dodatna prava su: