Obaveze članova

From SOK
Jump to: navigation, search

Službene obaveze članova uređene su člankom 12 Statuta.