Nabavka vode

From SOK
Jump to: navigation, search

Kako nabaviti vodu (onu koju pijete iz boca)

  1. Naručiti vodu na http://www.bionatura.hr/. Ja sam radio preko telefona.
  2. Za dan-dva, vozač te nazove, pa ga sačekati u udruzi. Preuzeti vodu i dati mu stare boce.
  3. Vozač da račun koji treba potpisati i preuzeti.
  4. Otići u poštu, uzeti opću uplatnicu (zašto opću, zar ne treba dati i njima jedan primjerak?), ispuniti prema podacima iz računa i uplatiti (uzmu 5 kn za uplatu).