Aktivnosti 2011

From SOK
Jump to: navigation, search


Izvješće o radu (Za ZTK)

IZVJEŠĆE O RADU UDRUGE U PROTEKLOJ 2011. G.

Koliko ste u protekloj godini učlanili novih članova

Na kraju 2010. članovi su bili:

 R. B.	Ime		Prezime
 1.	Saša		Buklijaš
 2.	Zvonimir	Juginović
 3.	Arni		Kromić
 4.	Tomislav	Parčina
 5.	Zoran		Peričić
 6.	Ivo		Ugrina
 7.	Tomislav	Zović

Tijekom 2011. novi članovi su:

 1. Frane Šalković
 2. Zvonimir Domazet
 3. Petar Kulić

Ukupan broj članova udruge koncem godine

10

Navedite datum održane Skupštine u 2011. godini

25. 09. 2011.

Navedite datum zadnje održane Izborne skupštine

25. 09. 2011.

Navedite vašu e-mail adresu i web stranicu

  • sok kod sok.hr
  • www.sok.hr

U proteklom razdoblju ste educirali članove udruge kroz određene škole, (navesti koje i koliko polaznika)

U prvoj polovici godine održavali smo jednom tjedno program "Razmjena vještina" u trajanju od 2 sata, dok smo u drugoj polovici godini isti održavali 2 puta tjedno (ukupno 4 sata tjedno).

U proteklom razdoblju ste održali tečajeve za članove udruge (navesti koje tečajeve i koliko polaznika):

Unutar programa "Razmjena vještina" održani su i tečajevi programskog jezika Python (5 polaznika).

U proteklom razdoblju ste održali za članove udruge radionice (navesti koje radionice i koliko polaznika)

GNU/Linux install fest u 4. i 10. mjesecu, ~10 polaznika.

U proteklom razdoblju ste održali manifestacije (navesti koje manifestacije, koliko ukupno i koliko je sudjelovalo članova)

Višednevna međunarodna konferencija – Ništa se neće dogoditi, 78 sudionika, 20.-22.8.2011.

U proteklom razdoblju ste održali izložbe (navesti koje izložbe, koliko ih je bilo i koliki je broj posjetitelja pogledao izložbe)?

Nismo održali izložbe.

U proteklom razdoblju održali ste akcije (navesti koje akcije, koliko sudionika je sudjelovalo i povodom čega)

Nismo provodili akcije.

Postignuti rezultati u proteklom razdoblju

opremili novi prostor sa pločom, platnom i projektorom
nabavili novi server
omogućili pristup članovima opremi preko Interneta
investirali u nove monitore, te time omogućili bolje uvjete rada članovima
privukli nove članove
zajedno s drugim udrugama sudjelovali u promociji slobodnog softvera i softvera otvorenog koda

Ostale aktivnosti

sudjelovali na konferenciji Chaos Communication Congress, koja je održana u Berlinu, Njemačkoj. (1 član)
sudjelovali na konferenciji NSND u Moravicama (1 član)
sudjelovali na konferenciji DORS/CLUC 2011 (1 član)
surađivali s Hrvatskom udrugom Linux korisnika (HULK), udrugom Slobodan softver Hrvatska (SSH) i Hacklabom MaMa (Zagreb)
u suradnji sa ZTK Split održali školovanje za polaznike škole "Juraj Bonači"